ประกาศว่าด้วยการกักพืช ประเทศญี่ปุ่น อะไรนำเข้าได้ อะไรไม่ได้ มาดูกันค่ะ!

23,401

สำหรับเพื่อนๆ ที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วอยากนำอาหารสด พืชผักผลไม้หรืออาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์จากไทย ไปฝากเพื่อนๆ ที่ญี่ปุ่นหรือรับประทานเองระหว่างท่องเที่ยว ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นค่อนข้างเข้มงวดเรื่องการนำอาหารเข้าประเทศมากนะคะ จริงๆ กฎนี้มีอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เข้มงวดกวดขันขึ้นมาก มีสุนัขดมกลิ่นตรวจที่สนามบินด้วยค่ะ

ในกรณีนำพืชเข้ามา หากไม่มีการแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืช พืชจะถูกนำไปกำจัดและอาจถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งล้านเยนค่ะ

 

รายการพืชและผลไม้ที่ห้ามนำเข้าญี่ปุ่น

ส้ม, ลูกพลับ, กระท้อน, ลูกน้ำนม, มะเฟือง, สาลี่, พุทรา, เสาวรส, กล้วย, มะละกอ, ฝรั่ง, น้อยหน่า, แก้วมังกร, มะม่วง, มังคุด, ลางสาด, เงาะ, ลำไย, แอปเปิ้ล, ลิ้นจี่, ชมพู่, แตงไทย, แตงกวา, พริกและมะเขือเทศ

 

มีใบอนุญาต สามารถนำเข้าได้

มะขาม, ทุเรียน, สับปะรด, เกาลัด, ผักชี, หัวหอม, หอมแดง, แครอท, ใบแมงลัก,กระเทียม, ผักสลัด, ตระไคร้, กล้วยไม้ (แบบตัดไม่มีราก), กาแฟ, ข้าวสาร, ดอกไม้อบแห้ง และอื่นๆ

 

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ด้านล่าง

พืชห้ามนำเข้าญี่ปุ่น > http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/leaflet/pdf/pc_th-2.pdf

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ห้ามนำเข้าญี่ปุ่น >http://www.maff.go.jp/aqs/languages/bring_meat_th.html

ขอใบรับรองสุขอนามัยพืชได้ที่

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02 561 2277

เว็บไซต์ > www.acfs.go.th

admin-dao