วันเดียวเที่ยว Nara: สัมผัสสถาปัตยกรรมเก่าแก่กว่าพันปี (ตอนที่ 2)

23,425

คราวที่แล้วเราทิ้งท้ายกันไว้ที่ Nara National Museum วันนี้เรามาต่อกัน จาก National Museum เดินไปอีกไม่ไกลนักเราจะเข้าสู่วัด Todaiji วัดที่มีความสำคัญยังไงไว้เดี๋ยวค่อยเล่า แต่เอาเรื่องเฉพาะหน้าก่อนเพราะทันทีที่ท่าเดินเข้าเขตวัดท่านจะเริ่มเห็นกวางมากมายคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว กวางชาวญี่ปุ่นพวกนี้วันๆไม่ทำการทำงานอะไร คอยแต่ข่มขู่รีดไถขนม Sembei จากนักท่องเที่ยวทั้งญี่ปุ่นและเทศ ถ้าไม่ให้พวกมันไปซะแต่โดยดี บางทีอาจต้องมีการใช้กำลังขึ้นไม่ว่าจะเป็นลาก ดึง ทึ้ง หรือแม้แต่เอาหัวพุ่งชน แต่สิทธิของขาใหญ่อย่างกวางศักดิ์แห่ง Nara ย่อมมาเหนือสิ่งอื่นใด มีป้ายเตือนให้ระมัดระวังพวกมัน ห้ามให้มันกินกระดาษและที่สำคัญ ห้ามทำร้ายกวาง......เด็ดขาด

NARA, JAPAN - NOVEMBER 16: Nandaimon in Nara, Japan on November 16, 2013. Great South Gate with the dancing Nio figures are reconstruction of end-12th century based on Song Dynasty style

จะว่าไป เราจะเริ่มเห็นกวางพวกนี้ตั้งแต่เริ่มเข้ามาในอุทยานประวัติศาสตร์แล้วแต่ก็อยู่ในรูปแบบที่กระจายดำลังกันโอบล้อมแบบไม่หนาแน่น แต่ที่หน้าวัด Todaiji นั้นถือว่ามากมายจริงๆ เมื่อเดินฝ่าด่านฝูงกวางที่รายล้อมมาได้ เราเจอเข้ากับประตูไม้หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของวัด ประตูนี้มีชื่อว่า Nandai-mon หรือแปลเป็นไทยว่า มหาทวารด้านทิศใต้ซึ่งแปลยังไงก็ไม่เพราะแต่เอาเป็นว่าถ้าไม่สะดวกเรียกว่า มหาทวาร ให้เรียก Nandai-mon หรือ Great South Gate แทน น่าฟังกว่าเยอะ

Nara, Japan - November 16 2013: Great South Gate with the dancin

Nandai-mon นับเป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดที่นำเราไปยังวัด Todaiji นอกจากใหญ่ที่สุดแล้วก็ยังมีความเก่าแก่มากเพราะสร้างกันตั้งแต่ปีค.ศ. 1199 มาแล้วเสร็จเอาปีค.ศ 1203 ประตูมีความสูงราว 25 เมตร โดยด้านข้างของประตูเป็นที่สถิตของ Nio - นายทวารบาลเก่าแก่ที่สร้างด้วยไม้สองตนเพื่อปกปักรักษาวัดให้พ้นจากความชั่วร้าย เมื่อเดินผ่านประตูนี้เข้านั่นแหละ จึงจะถึงวัดที่เป็นหัวใจหลักวัดหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์แห่งเมือง Nara

03IMG_2259

วัด Todaiji เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญมากแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปีค.ศ 752 ให้เป็นศูนย์กลางแห่งวัดทั้งหลายทั่วประเทศญี่ปุ่น ที่มหาวิหารหลักของวัดนั้นถือเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

04IMG_2283

นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์ Daibutsu ที่สร้างขึ้นจากสำริด โดยมีพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ทางด้านข้างทั้งซ้ายและขวา

Nara, Japan - November 16 2013: Daibutsu-den houses the world's

เมื่อเดินออกมาจากมหาวิหารมาทางด้านข้าง ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปไม้ที่เรียกขานกันว่าท่าน Binzuru ท่าน Binzuru สร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่าท่านสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆในร่างกายเราโดยใช้มือลูบไปตามส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อก หลัง และไหล่ ปวดตรงไหนลูบตรงนั้นเสร็จแล้วสวดมนต์ขอพร ก็จะสามารถหายจากอาการเจ็บป่วยในบริเวณดังกล่าวได้

Nara, Japan - November 16 2013: Binzuru dated back to 18th centu

เมื่อขอพรพระกันเสร็จแล้ว ไม่ไกลจากวัดเท่าไหร่ เป็นที่ตั้งของศาลา Nigatsudo Hall ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัด ศาลาแห่งนี้ใช้ประกอบพิธี Omizutori ในเดือนมีนาคมของทุกๆปี

Nara, Japan - November 16 2013: Nigatsu-do Hall is one of the Im

และเมื่อเดินต่อไปอีกเล็กน้อยก็จะถึงศาลา Sangatsu-do เป็นสถาปันยกรรมที่มีความเก่าแก่ที่สุดในวัด Todai-ji ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่ยุค Nara เลยทีเดียว

Nara, Japan - November 16 2013: Sangatsu-do Hall is the oldest o

และในอาณาบริเวณใกล้ๆกัน เป็นที่ตั้งของศาลเจ้า Tamukeyama Hachimangu ศาลเจ้านี้เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของวัดแต่ก็ได้แยกตังออกมาเป็นศาลเจ้าในลัทธิ Shinto อย่างเต็มตัวในยุค Meiji

Nara, Japan - November 16 2013: Tamukeyama Hachimangu separated

จริงๆแล้วในอุทยานประวัติศาสตร์ไม่ได้มีแค่วัดให้ดูกันอย่างเดียว Nara Park ยังเป็นแหล่งชมธรรมชาติดูต้นไม้ ผู้คน และยังซื้ออาหารมาเลี้ยงกวางได้อีกต่างหาก

Nara, Japan - November 16 2013:Unidentified female children fe

Nara Park นั้นอาจะแบ่งได้ออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่มีอุโมงค์ต้นไม้ปกคลุมแน่น ไม่ถึงกับเป็นป่าแต่ก็ร่มครึ้ม

11IMG_2405

และส่วนที่เป็นทุ่งโล่งโปร่งสบายให้ผู้คนได้เดินเล่นนั่งนอนรับแดดกันตามอัธยาศัย

Landsacape of a tree and canal in Nara Park

เมื่อพักผ่อนกันอย่างพอใจแล้วเราขอพาท่านมายังศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะปิดทริป Nara กันในวันนี้ ศาลเจ้าที่ว่าคือ แถ่นแทนแท๊น.....ศาลเจ้า Kasuga Taisha ศาลเจ้าแห่งนี้ศาลขึ้นช่วงเวลาเดียวกันกับการสถาปนานคร Nara ขึ้นเป็นราชธานี สร้างขึ้นเพื่อคอยพิทักษ์รักษาราชธานีแห่งนี้เอาไว้

Nara, Japan - November 16 2013:Kasuga Taisha established in 76

ในอดีตศาลเจ้า Kasuga Taisha จะมีความคล้ายคลึงกับศาลเจ้า Ise-jingu แห่งจังหวัด Mie ทั้ง Naiku (ศาลเจ้าชั้นใน) และ Geku (ศาลเจ้าชั้นนอก) คือจะมีการรื้อและสร้างศาลเจ้าใหม่ทุก 20 ปี โดยทำกันอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปี แต่พิธีการรื้อแล้วสร้างใหม่ก็ได้หยุดลงเอาเมื่อเข้ายุค Edo (ขณะที่ Ise-jingu ยังคงสืบทอดพิธีกรรมรื้อแล้วสร้างใหม่อย่างต่อเนื่อง) ใครไปที่ศาลเจ้า Kasuga นี่ก็จะเห็นโคมหินและโคมโลหะประดับอยู่มากมาย ส่วนมากแล้วได้รับบริจาคจากผู้มีศรัทธาต่อศาลเจ้า ผู้คนมาที่นี่ค่อนข้างหนาตาเพราะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเหมือนกัน

14IMG_2444

ถ้าจะบอกว่าวันเดียวเที่ยว Nara หมดหรือเปล่า บอกเลยว่าไม่แต่ที่ทำจำนวนได้ในบริเวณ Nara Park นี่ก็ถือว่าพอใช้ได้เลยทีเดียว ถ้ามาเที่ยว Kansai แล้วชอบประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ แวะมาเที่ยว Nara แค่วันเดียวก็ไม่ผิดหวังครับ

from-the-outside-in