Hiroshima-jo ปราสาทไม้หลังงามแห่งเมือง Hiroshima

11,644

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปราสาทมากมายตามหัวเมืองต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของ Daimyo หรือเจ้าเมืองตามหัวเมืองนั้นๆ ลักษณะของปราสาทโดยทั่วไปก็จะเป็นทรงสูงเหมือนหอคอยเพื่อใช้สอดส่องกองทัพของข้าศึกที่อยู่ต่างแคว้นเพราะการศึกสงครามแย่งชิงอำนาจภายในนั้นค่อนข้างเยอะ หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ปราสาทของญี่ปุ่นที่มีนับสิบๆปราสาท บ้างก็เสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา บางส่วนถูกทำลายจากภัยสงคราม ปราสาทบางส่วนคงเหลือแต่ฐานรากและซากปรักหักพัง ขณะที่ปราสาทอีกหลายๆหลังถูกฟื้นฟูสร้างขึ้นมาใหม่ให้กลับมาเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงของเดิม ปราสาท Hiroshima ก็เป็นหนึ่งในนั้น

เดิมทีปราสาท Hiroshima สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1590 โดย Mori Terumoto ไดเมียวผู้เรืองอำนาจมากในสมัยนั้นซึ่งเป็นผู้ปกครองดินแดนทั้งหมดในจังหวัด Yamaguchi ในปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 1617 ซึ่งตรงกับสมัยของรัฐบาลโชกุนตระกูล Tokugawa ปราสาท Hiroshima ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยครั้งใหญ่ แต่ไม่ได้รับการซ่อมแซมเพราะในสมัยนั้นได้มีข้อบัญัติว่า การจะกระทำการต่อเติมเสริมหรือซ่อมแซมปราสาทต่างๆทั่วญี่ปุ่นต้องได้รับความยินยอมจากโชกุนเท่านั้น

หลังจากนั้นอีกสองปี ปราสาท Hiroshima ก็ได้รับการซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายจากน้ำท่วม โดย Fukushima Masanori ที่ถูกโยกมาคุมเมืองแทน Mori Terumoto แต่ก็ต้องสังเวยด้วยการที่ Fukushima Masanori ถูกเตะโด่งไปยังพื้นที่ยากแค้นลำเค็ญในภูเขาสูงนั่นก็คือจังหวัด Nagano ในปัจจุบัน เพราะซ่อมปราสาททั้งๆที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากโชกุน

หลังจากนั้นปราสาท Hiroshima ก็อยู่ยั้งยืนยงมาจนถึงสมัยปฎิรูป Meiji ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติสำคัญประจำชาติในปี ค.ศ. 1931 ก่อนที่จะมาถูกทำลายลงราบคาบเมื่อมหามิตรในปัจจุบันได้นำเครื่องบินเข้าโจมตีและทิ้งระบิดปรมาณูใส่ใจกลางเมือง Hiroshima ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 โทษฐานที่ดันเป็นคลังแสงและกองบัญชาการใหญ่ของกองทัพญี่ปุ่น การเดินทางมายังปราสาทเริ่มจากสถานี Hiroshima ให้นั่งรถรางสาย 1, 2 และสาย 6 แล้วลงที่สถานี Kamiyacho-nishi หรือ Kamiyashi-higashi หลังจากนั้นลงเดินต่ออีกราวสิบนาทีก็จะถึงสะพานข้ามคูที่นำเข้าสู่ประตูทางเข้าหลักของปราสาท

เมื่อเดินเข้าไปอีกเล็กน้อยจะเจอกับศาลเจ้า Gokoku-jinja และใช้เวลาเดินไปอีกไม่นานก็จะถึงจุดหมายของเรา ปราสาท Hiroshima สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขณะที่ภายนอกยังคงบุด้วยแผ่นไม้เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณเอาไว้ ปัจจุบัน ภายในปราสาทจัดทำเป็นพิพิธภัณท์และเหมือนหลายๆปราสาทในญี่ปุ่น ชั้นบนสุดถือเป็นจุดชมวิวโดยรอบได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

แม้ปราสาท Hiroshima จะไม่ได้ถูกจัดให้ติดอยู่ในทำเนียบปราสาทหนึ่งในสามปราสาทที่งดงามที่สุดเหมือนปราสาท Himeji, Matsumoto และ Kumamoto แต่จากงานสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณเอาไว้ทุกกระเบียด ทำให้ปราสาท Hiroshima เป็นปราสาทอีกหนึ่งหลังที่ไม่ควรพลาดหากได้มีโอกาสย่างกรายมายังเมืองแห่งประวัติศาสตร์อันบอบช้ำของประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้

เรื่องและภาพโดย : Facebook - From the outside in