Yodobashi-လိုအပ္ခ်က္မွန္သမ်ွ တေနရာတည္းတြင္ရ၇ွိႏုိင္ေသာဆိုင္/

5,243

Akihabara ရွိ စတိုးဆိုင္မ်ားအေၾကာင္းေျပာလွ်င္ မပါမျဖစ္ ပါရွိရမည့္ ေနရာတစ္ခုမွာ “Yodobashi Camera ျဖစ္သည္။ “Camera” ဆိုေသာ စာလံုးမွာ ဆိုင္နာမည္တြင္ပါရွိေနေသာ္လည္း Yodobashi စတိုးတြင္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မွစ၍ ေရခဲေသတၱာအထိ ရရွိႏိုင္သည္။ အာကီဟာဘာရာဘူတာ၏ ေဘးတြင္တည္ရွိေသာ ကိုးထပ္အေဆာက္အအံုတြင္ Yodobashi Camera စတိုးဆိုင္တည္ရွိသည္။ စတိုးဆိုင္သည္ ပထမထပ္မွ ေျခာက္ထပ္အထိရွိၿပီး က်န္အထပ္မ်ားတြင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားရွိသည္။သင္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားတစ္ေနရာထဲတြင္ရရွိႏိုင္ေသာ စတိုးဆိုင္IMG_1395Yodobashi Camera စတိုးဆိုင္တြင္ မေရာင္းခ်ေသာအရာမ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ျခင္းထက္ ထိုစတိုးဆိုင္တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို နာမည္တပ္ရျခင္းက ပို၍ ခက္ခဲေပလိမ့္မည္။ တတိယထပ္တစ္ခုတည္းတြင္ပင္လွ်င္ အလွကုန္မ်ား၊ ကင္မရာမ်ား၊ ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္သြားပြတ္တံမ်ား၊ လက္ပတ္နာရီမ်ားႏွင့္ လွပေသာ ဂ်ပန္႐ိုးရာအမွတ္တရပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ သင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူခ်င္သည့္ (သင္၏ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကပါ သူတို႔ အတြက္ ၀ယ္လာေစခ်င္သည့္)အရာအားလံုးနီးပါးကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ အျခားအထပ္မ်ားတြင္လည္း သင္ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏိုင္သည့္ အ၇ာမ်ားစြာက သင့္ကို ေစာင့္ႀကိဳေနမည္မွာ မလဲြဧကန္ျဖစ္သည္။(ဥပမာ -ငါးလႊာရွိဂိမ္းစက္မ်ား)ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ (သို႔) သူတို႔မိသားစုသူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ၀ယ္ယူသြားၾကေလ့ရွိသည္။ ညီမငယ္အတြက္ ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆးမွစ၍ ဦးေလးအတြက္ ဗီဒီယိုကင္မရာအထိ အဆင္ေျပေျပ ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္အတြက္ လာေရာက္၀ယ္ယူသူမ်ားကို ပိုမိုဆဲြေဆာင္လ်က္ရွိသည္။IMG_1390အထင္ရွားဆံုး ပစၥည္းမ်ားမွာ Nikon ႏွင့္ Conon DSLR camera မ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္လက္ပတ္နာရီမ်ား (Casio ႏွင့္ Seiko)၊ Panasonic ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္အလွျပင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ မ်ိဳးစံုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ားျဖစ္သည္။IMG_1407IMG_1411ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစသည့္ YodobashiYodobashi Camera သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႀကားတြင္ လူသိအမ်ားဆံုး ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻတ၀ွမ္းရွိ လူမ်ားသည္ Yodobashi Camera သုိ႔ တစ္ဦးတည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားအဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မၾကာခဏ လာေရာက္လည္ပတ္ေစ်း၀ယ္ထြက္ေလ့ရွိသည္။အမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ Yodabashi အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ ၀ယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေ၇းသည္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္။IMG_1434IMG_1436ထိုႏိုင္ငံျခားသား၀ယ္ယူသူမ်ားအား ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ိဳးစံုရရွိႏိုင္သည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕ပစၥည္းမ်ားအား အဂၤလိပ္ (သို႔မဟုတ္) တရုတ္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ စင္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပိုမိုအဆင္ေျပမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ေစ်း၀ယ္ယူမ်ား၀ယ္ယူလိုသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတိအက် ရရွိႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားသား ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္ထားသည္။IMG_1441ႏိုင္ငံျခားသား၀ယ္ယူသူမ်ား၀ယ္ယူေလ့ရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ရရွိႏိုင္ရန္လည္း တတိယထပ္တြင္ ခင္းက်င္းျပသထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကင္မရာႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား၊ လက္ပတ္နာရီမ်ား၊ ထမင္းေပါင္းအိုးမ်ား၊ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္မ်ား၊ အလွကုန္မ်ား၊ အမွတ္တရ ပစၥည္းေလးမ်ားသာမက ကီမိုႏိုထိ ရရွိႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ကိုုယ္တိုင္အတြက္ (သို႔မဟုတ္) သူတို႔၏ ခ်စ္ခင္သူမ်ားအတြက္ ပင္ပန္းမႈမရွိဘဲ အလြန္လြယ္ကူစြာ၀ယ္ယူႏိုင္လိမ့္မည္။ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈမ်ားအတြက္ အသံုး၀င္သည့္အခ်က္မ်ားIMG_1401ဂ်ပ္ႏိုင္ငံ၏ အျပင္ဘက္တြင္ အသံုးျပဳ၍မရေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူျခင္းသည္ လြန္စြာ ျဖဳန္းတီးရာေရာက္သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ သင့္အိမ္သို႔ ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ သတိျပဳသင့္သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူသည့္အခါ မီးအား ၁၀၀ မွ ၂၄၀ အထိ အသံုးျပဳႏိုင္မႈအမွတ္အသား (သို႔မဟုတ္) ေအာက္ပါစာသားကို ရွာေဖြပါ။အကယ္၍ သင္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံလုပ္ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အလိုရွိပါက ေအာက္ပါစာသားကို ရွာေဖြပါ။–       ပစၥည္းမ်ားပ်က္စီးမႈရွိခဲ့လွ်င္ သင္၏ ႏိုင္ငံတြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ အာမခံခ်က္ရွိမရွိ စစ္ေဆးပါ။–       အခ်ိဳ႕လူသိမ်ားေသာ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ သင္၏ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေရးစင္တာမ်ားရွိပါသည္။ ပစၥည္းပ်က္စီးယိုယြင္းလာပါက သူတို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းကို အသံုးျပဳပါ။–       အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ သင္လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ရရွိပါေစ။ အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ကူညီရန္ အသင့္ရွိပါသည္။ (အမ်ားအားျဖင့္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာစကားမ်ား)လမ္းညႊန္သင္လမ္းေပ်ာက္သြားလွ်င္ သင္အံ့ၾသ၇ေလာက္ေအာင္ Yodobashi Camera (Akihabara ဆိုင္ခဲြ) သို႔ သြားရျခင္းသည္ လြယ္ကူလြန္းလွသည္။ Yodobashi Akiba အေဆာက္အဦသည္ Akihabara ဘူတာ၏ ေဘးတြင္တည္ရွိၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ၀င္ေပါက္လည္းရွိသည္။ (အ၀ါေရာင္ႏွင့္ လိေမၼာ္ေရာင္ျဖင့္ ေအာက္ပါ ေျမပံုတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း) အဓိကထြက္ေပါက္ (သို႔) Showa Dori ဌက္ေပါက္သို႔ လြယ္ကူစြာ လမ္းေလွ်ာက္သြား႐ံုျဖင့္ စတိုးဆိုင္သို႔ ၀င္ေပါက္ကို သင္ေတြ႕ရလိမ့္မည္။IMG_0756IMG_0755အခ်က္အလက္ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန            ၉း၃၀ – ၂၂း၀၀(ေန့စဥ္)ေန၇ာ                     hanaokacho Kanda 1-1 Chiyoda-ku, Tokyoတယ္လီဖုန္း          ၀၃-၅၂၀၉-၁၀၁၀URL                        http://www.yodobashi-akiba.com/
Name *
Email *
Message *