ျမန္မာေတြ အတြက္ Waseda University က scholarship

670

ဂၽပန္ နိုင္ငံရဲ့ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ေတြထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ Waseda University က ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာေကၽာင္းသားေတြကို သီးသန့္ scholarship အျပည့္ ေပးေနပါျပီ။ Waseda University ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ့ စေကာလားရွစ္ ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ေအာက္မွာ ဖတ္ရွုနိုင္ပါတယ္။12189153_463395350514249_8759116933690831946_n---->http://web.waseda.jp/admission/en/ssp/myanmar/

Recommended Articles