ဂ်ပန္ကိုလာမယ္ဆုိရင္ျဖင့္သင္ ဒါေတြမျဖစ္မေန သိထားဖို႔လိုပါတယ္

2,950

Training ႏွင့္ Work Visa သမားတို႔ရဲ႔ဘ၀ဦးစြာပထမ Training နဲ႔လာၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားအေၾကာင္း အရင္ေရးျပခ်င္ပါတယ္။``ထမင္းစား ကၽြန္ခံ Training ဒါဏ္``စစျခင္း ေဆာက္နဲ႔ထြင္းတယ္လို႔ ထင္ေကာင္းထင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေပမယ့္ အမ်ားစုဟာ အဲဒီလိုျဖစ္ေနၾကပါတယ္။Training ဆိုတာ ျမန္မာလုိဘာသာျပန္မယ္ဆိုရင္ အလုပ္သင္ ပါ။အလုပ္သင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္ သင္ၾကားလိုတဲ့အလုပ္(ဥပမာ-ဂေဟဆက္ျခင္း၊ စက္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကားေဘာ္ဒီထုျခင္း၊ အိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ကြန္ျပဴတာပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္း အစရွိသျဖင့္)မ်ားကို သိနားလည္တတ္ကၽြမ္းေအာင္သင္ေပးမွာပါျဖစ္ပါတယ္။၁ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြရွိၿပီး ဗီဇာသက္တမ္းကိုလည္း အနည္းဆံုး ၆ လ မွ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းအထိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အၾကံဳရရွိၿပီး တတ္ကၽြမ္းနားလည္ပါက မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ျပန္ၿပီး သင္ၾကားခဲ့တဲ့ပညာမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရမယ္လို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဟုမ္းေပ့စ္မွာ အျပည့္အစံုေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။Training ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။(က)အစိုးရပိုင္းမွ တရား၀င္ေခၚေသာ Training သမားႏွင့္(ခ) ပုဂၢလိက အလုပ္ရွင္မ်ားက ေခၚေသာ Training သမားေအာက္ပါအခ်က္ေတြကေတာ့ အစိုးရပိုင္းမွျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက အလုပ္ရွင္မ်ားကေခၚသည္ျဖစ္ေစ လုိက္နာ က်င့္သံုးရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။လိုက္နာက်င့္သံုးရမယ့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုေတာ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႒ာန ဟုမ္းေပစ့္ႏွင့္ TOSHIKAZU MURATA ေရွ႔ေန ရွင္းျပထားေသာ ဟုမ္းေပစ့္မွ ကိုးကားေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/long/visa8.htmlhttp://www.ac.auone-net.jp/~lawyer/trainee.html(၁)သင္ဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္သူျဖစ္ရပါမယ္။ အသက္ ၄၀ မေက်ာ္သူလည္း ျဖစ္ရပါဦးမယ္..။(၂)သင့္ရဲ႔တရား၀င္ ပညာသင္ခ်ိန္(အလုပ္လုပ္ခ်ိန္)ဟာလည္း တစ္ေန႔ ၈ နာရီ ျဖစ္ပါတယ္။(၃)စေန တနဂၤေႏြနဲ႔ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္(ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအေခၚ `အနီေရာင္`နားရက္)ေတြမွာ သင့္ကို ေခၚခိုင္းခြင့္မရွိပါဘူး။(၄)ပညာသင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သတ္မွတ္အလုပ္ခ်ိန္ထက္ပိုၿပီး Over Time သေဘာမ်ဳိး ခိုင္းခြင့္မရွိပါဘူး။(၅)သင္ရမယ့္ လခဟာလည္း ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမား(Skill Labour)မဟုတ္တဲ့အတြက္ အမ်ားဆံုး ၈ ေသာင္း(ျမန္မာေငြ ရွစ္သိန္း)သာသာပါ။(၆)ဒီေငြဟာလည္း သင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း စား၀တ္ေနေရးရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္နဲ႔ ေနထိုင္စရိတ္ကာမိေအာင္ ေပးထားတဲ့ သင့္လုပ္အားခပါ။(၇)အေဆာင္ခ(သို႔)အခန္းခ၊ အခြန္(က်န္းမာေရးခြန္၊ နယ္ေျမခြန္)ႏွင့္ စားေသာက္စရိတ္၊ လမ္းစရိတ္ႏွင့္ သင့္မျဖစ္မေနအသံုးျပဳရမယ့္ ဖုန္းခေတြပါ ႏႈတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ သင့္လက္ထဲ အသားတင္အဖတ္တင္မွာ တစ္လ ယန္း ၂ ေသာင္း အႏိုင္ႏိုင္ပါ။(၈)သင့္၀င္ေငြခြန္ဟာ ယန္း ၁၀ ေသာင္း မေက်ာ္တဲ့အတြက္ ၀င္ေငြခြန္မေကာက္ပါဘူး။ ဒါဟာလည္း သင္ဟာ Training သမားျဖစ္တဲ့အတြက္ ယန္း ၁၀ ေသာင္း(ျမန္မာေငြ ဆယ္သိန္း)မေက်ာ္ေအာင္ တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ စုေငြမရွိ၊ အပိုအလိုမရွိတဲ့ သင့္ပညာသင္ခ(လုပ္အားခ) ၀င္ေငြပါ။(၉)အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပဲြက်လွ်င္ သင္ဟာ ဥာဏ္ရည္မျပည့္၀သူ၊ သင္ေပးလည္း တတ္ေျမာက္မွာမဟုတ္သူလို႔ သတ္မွတ္ယူဆတဲ့အတြက္ သင့္ႏိုင္ငံကုိ ေအးေဆးသေဘာတူစြာျဖင့္ ျပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။(မျပန္ခ်င္လို႔ ထြက္ေျပးၾကသူ၊ ဒုကၡသည္ဗီဇာေလွ်ာက္ၾကသူမ်ားအေၾကာင္းကို သီးသန္႔ေရးပါ့မယ္)(၁၀) သင္ အလုပ္သင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ဖ်ားနာျခင္း၊ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါက သင့္ကိစၥအတြက္ ေခၚယူသင္ၾကားေပးသူမ်ားက အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူေဆာက္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ထို႔အတြက္ သင္တစ္ျပားတစ္ခ်က္မွ ေပးစရာမလိုပါဘူး။ ေပးဖို႔လည္း သင့္မွာပိုက္ဆံမရွိပါဘူး။(၁၁)ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ သင္ သင္ယူေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အၾကံဳမ်ား နားလည္းတတ္ကၽြမ္းသြားပါက တခန္းတနားေရးသား ေဘာင္ကြပ္ထားတဲ့ ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါလက္မွတ္ကို ရင္၀ယ္ပိုက္၍ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးစီးကာ သင့္ႏိုင္ငံသို႔ ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့စြာ ျပန္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။သင္ သင္ယူတတ္ကၽြမ္းခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ပညာမ်ားကို သင့္ႏိုင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အုပ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အေနျဖင့္ အလုပ္အေကၽြးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။အထက္ပါ အခ်က္(၁၁)ခ်က္ဟာ Training Visa ျဖင့္ လာမည့္သူမ်ား မျဖစ္မေန သိထားရမယ့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။သို႔ေပမယ့္ မဖံြ႔ၿဖိဳးေသးတဲ့ ႏိုင္ငံ(ဥပမာ- ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ တရုတ္၊ နီေပါ၊ ဖိလစ္ပိုင္ အစရွိသျဖင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား)မ်ားကေန ဂ်ပန္ကို Training Visa ႏွင့္လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားကိုေတာ့ အစပထမပိုင္းမွာ ဆိုခဲ့တဲ့စကားအတုိင္း ) ပုဂၢလိက အလုပ္ရွင္မ်ားက နားလွည့္ၿပီး ပါးရိုက္သလို မတန္တဆခိုင္းပါတယ္။ပိုဆိုးတာက ျပည္တြင္းရွိ ေအးဂ်င့္(ပဲြစား)မ်ားက ၀န္ေဆာင္ခ ဆိုၿပီး ေဒၚလာ 2,800(ျမန္မာေငြ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္)ေတာင္းခံသလို ေရာက္ၿပီး အျဖစ္မွန္သိလို႔ ထြက္ေျပးမွာကို မလိုလားတဲ့အတြက္ ဘြန္းသေဘာမ်ဳိး ခံ၀န္ခ်က္စာခ်ဳပ္တို႔၊ သင့္(သို႔)သင့္မိသားစုပိုင္ဆိုင္တဲ့ အိမ္စာခ်ဳပ္၊ ျခံစာခ်ဳပ္တို႔ကို သိမ္းယူျခင္းတို႔ လုပ္ေနတာကို ရင္နာစြာျဖင့္ သိၾကားေနရပါတယ္။ဒီထက္အဆိုးဆံုးကိစၥက ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး၀န္ႀကီးဆိုလား.. ၀န္မႀကီးတစ္ႀကီးဆိုလား.. အဲဒီ့ပုဂၢိဳလ္ကTraining Visa ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီး ထြက္ေျပးျခင္း၊ ဒုကၡသည္တင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက လက္မခံဖို႔ သူ႔အေနျဖင့္ ဂ်ပန္အစိုးရကို တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း..သူ႔ေျပာစကားကုိ ဂ်ပန္အစိုးရက ရိုေသလိုက္နာေလးစားေသာအားျဖင့္ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေတာင္ အတည္ျပဳဖို႔ အဆိုတင္သြင္းေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပထားတာ ဖတ္ရပါတယ္..။ရူးပါ့ ၀န္ဂ်ီးရယ္..။ အေတာ့္ကို ဟာသေျပာတတ္တဲ့လူ..။ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္လူမ်ဳိး ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ ထမင္းစားကၽြန္ခံျဖစ္ေနတာကို အားမရတဲ့အျပင္ ပါးအရိုက္ခံရေအာင္ ေခါင္းကိုင္ေပးတဲ့လူပါလား..။သို႔ေပမယ့္ သင္ေျပာသလို ဂ်ပန္မွာ ဒုကၡသည္တင္တာကို လက္မခံလို႔မရပါဘူး..။ အေသးစိပ္ေရးျပ ရွင္းျပပါ့မယ္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္ခိုင္လံုစြာျဖင့္။ခုနက Training Visa အေၾကာင္းျပန္ဆက္ရမယ္ဆိုရင္ပုဂၢလိက အလုပ္ရွင္မ်ားက ေခၚေသာ Training သမားတို႔ရဲ႔ ဒုကၡ၎တို႔ဟာ ေအးဂ်င့္(ပဲြစား)မ်ားႏွင့္ ေပါင္းၿပီး သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ပါတယ္။သင္ဟာ အလုပ္သင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ကို မတတ္မခ်င္း သင္ေပးေနတယ္ဆိုၿပီး၊ သင့္လုပ္အားခကို ၾကံညွစ္သလို ညွစ္ၿပီး မတန္မဆ ခိုင္းပါတယ္။ဂ်ပန္ေရာက္ Training သမားမ်ားရဲ႔ေျပာျပခ်က္အရ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အၾကံဳနားမလည္ေသးဘူးဆိုၿပီး အခ်ိန္ပို ခိုင္းပါတယ္။အခ်ိန္ပိုေၾကး ေပးတဲ့ အလုပ္ရွင္ရွိသလို၊ အခမဲ့ကူလီထမ္းခိုင္းတဲ့ အလုပ္ရွင္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။အစိုးရပိုင္းကေခၚယူတာမဟုတ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ရွင္ခုိင္းသမွ်နဲ႔ သင္ကလည္း ေငြလိုခ်င္တဲ့အတြက္ ပင္ပမ္းတာကို သည္းခံစိတ္၊ အိမ္စာခ်ဳပ္၊ ေျမစာခ်ဳပ္ အသိမ္းခံရမွာကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔စိတ္၊ ထိုးထားခဲ့တဲ့ ဘြန္းစာခ်ဳပ္အတိုင္း အေရးယူခံရမွာကို ေၾကာက္စိတ္ အစရွိတာေတြနဲ႔ ႀကိတ္မွိတ္ၿပီးလုပ္ေနရသူေတြပါ။အကယ္၍ သင္ဟာ နားမက်န္းျဖစ္ခဲ့လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သင့္လုပ္အားချဖတ္ျခင္းခံရမွာျဖစ္သလို သင့္ခႏၶာကုိယ္ ထိခိုက္ခ်ဳိ႕ယြင္းသြားပါက အရည္အခ်င္းမျပည့္၀သူ(သံုးစားမရေတာ့ဘူး)ဟု သတ္မွတ္ကာ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။သင့္လုပ္အားခေသခ်ာျပန္တြက္ၾကည့္လ်င္ သင့္လုပ္အားခဟာ တစ္နာရီမွ ယန္း ၄၀၀ (ျမန္မာေငြ ေလးေထာင္)သာသာပါ။အထက္မွာေရးသားထားသလို ပုဂၢလိက အလုပ္ရွင္မ်ားက နားလွည့္ ပါးရိုက္သေဘာမ်ဳိး အခ်ိန္ပို(Over Time)ဟုေျပာၿပီး မတန္တဆခိုင္းပါလိမ့္မယ္။ဒါေတြအားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ေတာင္ သင့္လုပ္အားခဟာ တစ္နာရီ ယန္း ၈၀၀(ျမန္မာေငြရွစ္ေထာင္)ေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္ပါ။ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႔ တရား၀င္ျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရား၀င္အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ရဲ႔ လစာဟာ အနိမ့္ဆံုး ယန္းတစ္ေထာင္(ျမန္မာေငြတစ္ေသာင္း)ကေန စေပးရမယ္လို႔ တရား၀င္ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။သို႔ေပမယ့္ သင္ဟာ အလုပ္သင္ျဖစ္တဲ့အတြက္..စိတ္ကူးယဥ္ခြင့္ေတာင္ မရွိပါဘူး။လုပ္ငန္းခြင္-လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ဂ်ပန္အလုပ္သမားေတြ နားခ်ိန္(Brake Time)အျပည့္အ၀ ခံစားခ်ိန္မွာ သင္ဟာ အလုပ္သင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ကိုနားခ်ိန္အျပည့္မရပဲ ဆက္လက္သင္ယူေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။တရား၀င္ျပ႒ာန္းထားေသာ အလုပ္သမားဥပေဒအရ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ(သို႔) ၈ နာရီအထက္လုပ္သူကို နားခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္ ေပးရပါတယ္။အဆိုပါ နားခ်ိန္ ၄၅ မိနစ္အတြက္ လုပ္အားခ ျဖတ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ေပးမနားလ်င္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သင့္ရပိုင္ခြင့္ကိုအလဲြသံုးစားလုပ္လ်င္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သင္နားခ်ိန္ကို ေငြျဖတ္လ်င္ျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကို တိုင္ၾကား၍ တရားစဲြဆိုခြင့္၊ နစ္နာေၾကးေတာင္းခြင့္ရွိပါတယ္။အဆိုပါ အမႈသည္မ်ား အေတာ့္ကိုမ်ားေနပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြသာမက၊ တရုတ္၊ နီေပါ အစရွိသည္ျဖင့္…တစ္ေလာက ထုတ္လႊင့္သြားေသာ ဂ်ပန္တီဗီြသတင္းမွာေတာ့ ေ၀းလံေခါင္လြန္းလွတဲ့ Nagano ခရိုင္ လယ္စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွာ အလုပ္သင္ဗီဇာျဖင့္ ေခၚခို္င္းထားတဲ့ တရုတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း အလုပ္ရွင္သူေ႒းက ကိုယ္လံုးတီးျဖင့္ လွမ္းေလွ်ာက္ျပျခင္း၊ လာေရာက္သင္ၾကားေပးသလိုႏွင့္ မဖြယ္မရာျပဳလုပ္တာကို ခံရေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ ျပသသြားပါတယ္။ယခုလို သတင္းတက္သာရွိသလို မီဒီယာေလာကမေရာက္ပဲ လူမသိ သူမသိ ႀကိတ္မွတ္ခံေနရတဲ့ Training သမားေတြ ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနဆဲပါ။ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရသည့္ပမာဏဥပေဒပညာျဖင့္ ဘဲြ႔ရခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ေရာက္ရင္ အေတာ့္ကို စုမိ ေဆာင္းမိမယ္။ ခ်စ္သူရည္းစားကိုလည္း ၁ ႏွစ္အတြင္းေခၚယူမယ္ဆိုတဲ့ ညီငယ္တစ္ဦးရဲ႔ ရင္ကဲြသံစဥ္ပါ။တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အိမ္ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ေဟာင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေပးရျခင္း လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္သင္ဗီဇာျဖင့္ေရာက္ရွိလာၿပီး (အိုဗာတိုင္ေၾကးအပါအ၀င္)တစ္ေန႔ ၁၃ နာရီေလာက္ ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ေနရတာေတာင္ တစ္လ၀င္ေငြက ၁၃၈,၈၄၇(တစ္ဆယ့္သံုးေသာင္း ရွစ္ေထာင့္ရွစ္ရာ ေလးဆယ့္ခြန္ႏွစ္ ယန္း)ပါ။ေရာက္ၿပီးလုပ္ေနရတဲ့ ၁ ႏွစ္အတြင္း ဒီ၀င္ေငြဟာ ဒီတစ္ခါပဲ အမ်ားဆံုးပါ တဲ့။အဲဒီ့၀င္ေငြအေပၚ အျဖတ္ခံရတဲ့ ဟိုႏႈတ္ ဒီႏႈတ္မ်ားကေတာ့(၁)အခြန္ ၁၆၄၀(တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာေလးဆယ္)အေတာ့္ကို သက္သာပါတယ္။ အလုပ္ရွင္က သေဘာေကာင္းစြာျဖင့္ သူေဆာင္ေပးထားပါတယ္။(၂)တရား၀င္၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႔ အလုပ္အာမခံေငြ ၆၉၄(ေျခာက္ရာကိုးဆယ့္ေလးယန္း)ဒီေလာက္ေစ်းေပါမွေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလ်င္ ဘာမွ တာ၀န္ယူစရာမရွိေတာ့ပါ။(၃)လူမႈေရးအာမခံ ၁၉၄၅၄(တစ္ေသာင္းကိုးေထာင္ေလးရာငါးဆယ့္ေလးယန္း)ရရွိတဲ့၀င္ေငြအခ်ဳိးအစားအရ ယန္း ၁၀ ေသာင္းေက်ာ္သြားတဲ့အတြက္ မျဖစ္မေန ၈% သင့္ကေပးေဆာင္လိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။(၄)ေနထိုင္စရိတ္ ၁၂၀၀၀(တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ယန္း)တစ္ကုိယ္စာေက်ာခင္းရံု အေဆာင္ပါ။ ဘာပစၥည္းမွ ထားလို႔မရပါဘူး။အနည္းငယ္ သက္ေတာင့္သက္သာသေဘာမ်ဳိးေနမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ယန္း သံုးေသာင္းခဲြ(၃၅၀၀၀)ကေန ေလးေသာင္း(၄၀၀၀၀)အထက္မွာရွိပါတယ္။(၅)ေရ မီး ဂက္စ္ ဖိုး ၃၀၀၀(သံုးေထာင္ယန္း)အလြန္႔အလြန္ေပါတဲ့အတြက္ သင္သံုးခ်င္သေလာက္ သံုးခြင့္မရွိပါဘူး။အရိုးခိုက္ေအာင္ေအးတဲ့ကာလႏွင့္ ေပါင္းတင္ထားသလို ပူတဲ့ကာလေတြမွာ Air Con ႏွင့္Heater သံုးခြင့္မရွိပါဘူး။သံုးမယ္ဆိုလ်င္ က်သင့္ေငြ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။(၆)ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္သူမ်ားေပးရေသာ အခြန္(ေျမခြန္) ၅၇၀၀(ငါးေထာင့္ခုႏွစ္ရာယန္း)၀င္ေငြခြန္အေပၚလိုက္ၿပီး မျဖစ္မေန သင္ကေပးေဆာင္ရမွာပါ။ထြက္ေငြ စုစုေပါင္း ၄၂၄၉၈(ေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေလးရာကိုးဆယ့္ရွစ္ယန္း)အသားတင္လက္က်န္ေငြ ၉၆၃၄၉(ကိုးေသာင္းေျခာက္ေထာင္သံုးရာေလးဆယ့္ကိုးယန္း)အသားတင္လက္က်န္ဆိုေပမယ့္ က်န္ပါေသးတယ္။သင့္စားစရိတ္..အလုပ္ခြင္သို႔ သြားလ်င္ သင္ကုန္က်မယ့္ မီးရထားခ..မျဖစ္မေနသံုးရမယ့္ ဖုန္းခ..ရာသီဥတုဒါဏ္ခံႏိုင္ဖို႔အတြက္ ၀ယ္ရမယ့္ အ၀တ္အစားဖိုး..သင့္ဘာသာတြက္ၾကည့္လိုက္ပါ။အဆိုပါညီငယ္ရဲ႕ လစာျဖတ္ပိုင္းေအာက္မွာ ဒီလိုဆက္ေရးထားပါတယ္။သင္မရွင္းလင္း၊ နားမလည္မွာစိုးတဲ့အတြက္ ျမန္မာလိုေတာင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေရးသားထားပါေသးတယ္။(က) ဂ်ပန္ေရာက္ရွိၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္မွစ၍ ေနထိုင္မႈအခြန္ ေပးေဆာင္ရပါမည္။(ခ)အခ်ိန္ပိုေၾကးမွာ သီးသန္႔ထပ္မံေပးပါမည္။(ဂ) အလုပ္ေနရာကိုလာေသာ ၾကာခ်ိန္ကို အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ဟု မတြက္ပါ..တဲ့။အလုပ္သမားရွာေဖြပို႔ေဆာင္ေပးေနပါသည္ဆိုေသာ ေက်းဇူးရွင္ျပည္တြင္းေအးဂ်င့္(ပဲြစား)မ်ား၏ က႑ပဲြစားဆိုတဲ့အတိုင္း စကားလံုးလွလွေလးသံုးကာ အက်ဳိးေဆာင္ခ(သို႔)၀န္ေဆာင္ခ ကို ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ကေလး ယူထားပါတယ္။ေဒၚလာ ႏွစ္ေထာင့္ရွစ္ရာ(ျမန္မာေငြ သိန္း ၃၀ ေက်ာ္)ပါ။ဒါ့အျပင္ ေရာက္ၿပီးမွ သင္ဟာ ထမင္းစားကၽြန္ခံ ျဖစ္ေနပါလားဆိုတာကို သေဘာေပါက္ၿပီး ထြက္ေျပးမွာဆိုးလို႔ သင္(သို႔မဟုတ္)သင့္မိသားစုရဲ႔ အိမ္စာခ်ဳပ္၊ ျခံစာခ်ဳပ္ေတြသာမက ခံ၀န္ကတိေတြပါ ထိုးခိုင္းၿပီး ခ်ည္ၿပီးတုပ္ၿပီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။အလုပ္ခြင္ထဲမွာ သင္ဟာ အလုပ္ရွင္ေက်နပ္သေဘာက်ေအာင္ ကၽြဲ ႏြား တိရိစၦာန္လို မလုပ္ဘူးဆိုပါက ၆ လ ေက်ာ္တာႏွင့္ ျပည္ေတာ္ျပန္ပို႔ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။အဆုိပါကိစၥကိုလည္း ေအးဂ်င့္(ပဲြစား)မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက သေဘာတူညီမႈရယူထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ေပးသေလာက္ယူ၊ ခိုင္းတဲ့အတိုင္းလုပ္၊ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ခံမေျပာပဲ`ဟိုက္ ၀ါကားရီးမတ္ရွိတ`(ဟုတ္ကဲ့ နားလည္ပါၿပီ)`ဂန္ဘားရီမတ္`(ႀကိဳးစားပါ့မယ္)လို႔ အလုပ္ရွင္ေက်နပ္ေအာင္၊ ခိုင္းေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏို္င္မွ ၁ ႏွစ္ တိတိ သင့္ကို ဆက္လက္ခိုင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီေလာက္ လုပ္ေပးေနရက္သားနဲ႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလ်င္ေတာ့ ျပည္ေတာ္ျပန္ရမွာပါ။တခ်ဳိ႔အလုပ္ရွင္မ်ားကေတာ့ ျပည္ပအဆက္အသြယ္မရေအာင္ႏွင့္ မ်က္စိပြင့္ နားပြင့္မရွိရေအာင္ဆိုၿပီး(၁)ဖုန္းလုပ္ခြင့္၊ ကိုင္ခြင့္မေပးပါဘူး..(၂) အျပင္လည္ပတ္ခြင့္မေပးပါဘူး..(၃)သင္ထြက္ေျပးမွာစိုးတဲ့အတြက္ ပတ္စပိုစ့္စာအုပ္ကို အလုပ္ရွင္က သိမ္းထားပါတယ္..(၄) ေရာက္ရွိေနတဲ့ သင့္မိခင္ႏိုင္ငံက မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကိုလည္း သင့္ထံ အလည္ေခၚခြင့္ လံုး၀မရွိပါဘူး..(၅)သင္ဟာ အလုပ္သင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ မတတ္မျခင္း သင့္ကို အလုပ္ေတြ တခုၿပီးတခု သင္သလိုလုိနဲ႔ ခိုင္းေနမွာပါ..။အထက္ပါ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ သင္ထြက္ေျပးမယ္၊ ဆက္လက္မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုလွ်င္ျဖင့္ သင့္ကို အလုပ္ရွာေဖြေပးေသာ ေက်းဇူးရွင္ ေအးဂ်င့္(ပဲြစား)မ်ားက အက်ဳိးေဆာင္ခ(သို႔)၀န္ေဆာင္ခသာမက ဘြန္းထိုးထားတဲ့ ကတိစာခ်ဳပ္အတိုင္း သင္(သို႔)သင့္မိသားစု ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ သိမ္းပိုက္ယူေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။Training Visa ျဖင့္လာခ်င္သူမ်ားကို ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ အသိေပးခ်င္တာကေတာ့မက္ေမာေလာက္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ေအးဂ်င့္(ပဲြစား)မ်ားရဲ႔ ေၾကာ္ျငာမႈမွာ စီးေမ်ာနားမေယာင္မိေစလိုပါ..။၀င္ေငြကိုသာ ျမင္ၿပီး မျဖစ္မေနေပးေဆာင္ရမယ့္ အခြန္အတုတ္၊ ေနထို္င္စားေသာက္စရိတ္၊ ဆက္သြယ္ေရးခ(ဖုန္း၊ လမ္းစရိတ္) အစရွိတဲ့ ထြက္ေငြမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ပါ..။နာမက်န္းျဖစ္လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရခဲ့လ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ခႏၶာကုိယ္ ပ်က္စီးခ်ဳိ႔ယြင္းသြားလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ႏွင့္အား မမွ်တေအာင္ ေစခိုင္းခံရလ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မည္သုိ႔မည္ပံု တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးမည္ဆိုတာကို နားလည္ေအာင္ေမးပါ..။ေအးဂ်င့္(ပဲြစား)ေတာင္မွ သင့္ဆီက အက်ဳိးေဆာင္ခ(သုိ႔)၀န္ေဆာင္ခ သိန္းသံုးဆယ္ အသားတင္ယူတဲ့အျပင္၊ ဘြန္းစာခ်ဳပ္ထိုးခိုင္းေသးတာပဲ..။သင္ကလည္း သင့္ဖက္က နစ္နာမႈမ်ားႏွင့္ အေျပာႏွင့္လက္ေတြ႔ မိုးနဲ႔ေျမလိုကြာျခားမႈမ်ားအတြက္ ေအးဂ်င့္(ပဲြစား)ကုိ ဘြန္းစာခ်ဳပ္ ျပန္ထိုးခိုင္းရမွာပါ..။ဂ်ပန္ေရာက္လ်င္ အရာအားလံုးအဆင္ေျပမွာပဲလို႔ လြယ္လြယ္ေတြး၊ ေအးဂ်င့္(ပဲြစား)ကို သိန္းသံုးဆယ္ လြယ္လြယ္ေပး၊ ေတာင္းဆို သမွ် လြယ္လြယ္လက္မွတ္ထိုးၿပီးTraining Visa ျဖင့္ လြယ္လြယ္လာခ်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေရာက္လာၿပီးမွ``ငါ့ဘ၀ဟာ ထမင္းစား ကၽြန္ခံ ျဖစ္ေနပါလား..``ဆိုတာ သေဘာေပါက္ကာေရွ႔တိုးရင္လည္း ဆူး၊ ေနာက္ဆုတ္ျပန္လ်င္လည္း ရူးရမယ့္ အျဖစ္မ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ …ေက်းဇူးရွင္ေအးဂ်င့္(ပဲြစား)မ်ားကို ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ ေဒၚလာ ၂၈၀၀ မေပးေဆာင္မီ …သင့္ရပိုင္ခြင့္၊ သင္ခံစားခြင့္မ်ားကိုလည္း အတိအက်ေမး၍ တရား၀င္ ဘြန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ လက္မွတ္ထိုး ယူထားသင့္ပါေၾကာင္း..
  • Maung Shin
  • 10565144_1024370774289890_3361470563224975741_n 12321535_1024370267623274_849303992353539552_n 1917233_1024370860956548_7236932844385847290_n12391258_1024371047623196_3755762348851184568_n