ဂ်ပန္ Valentine's Day( ဂ်ပန္ရဲ့ခ်စ္သူမ်ားေန့)

975

ကၽြန္ေတာ္တို့ ႏိုင္ငံမွာ Valentine's Dayေရာက္ပီဆိုလွ်င္ေယာက္်ားေလးေတြက မိန္းကေလးေတြကို Valentine's Day လက္ေဆာင္ေတြ ေပးၾကေလ့ရွိပါတယ္။ဂ်ပန္မွာေတာ့ တမူထူးျခားပါတယ္။မိန္းကေလးေတြက ေယာက္်ားေလးေတြကို လက္ေဆာင္ေပးၾကပါတယ္။
ေဖေဖၚဝါရီ၁၄(V's day)မွာ မိန္းကေလးေတြက ေယာက္်ားေလးေတြကို ေခ်ာကလက္ လက္ေဆာင္ေပးၾကပါတယ္။ကိုယ့္ခ်စ္သူကို ေပးသလို၊ ခင္မင္ရတဲ့ သူငယ္ခ်င္း၊လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္၊အထက္အရာရွိေတြကိုလည္းေပးၾကပါတယ္။[caption id="attachment_1262" align="alignnone" width="261"]credit:https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=ht credit:https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=ht[/caption][caption id="attachment_1261" align="alignnone" width="276"]credit:http://deens-japan.com/an-15-3.jpg credit:http://deens-japan.com/an-15-3.jpg[/caption]ကိုယ့္ခ်စ္သူကိုေပးတဲ့ ေခ်ာကလက္ကို ဂ်ပန္လို "ဟြန္းမဲေခ်ာကို" လို့ေခၚၿပီး။ခင္မင္တဲ့လူေတြကိုေပးတဲ့ ေခ်ာကလက္ကိုေတာ့ "ဂိလိေခ်ာကို" လို့ေခၚပါတယ္။ေယာက္်ားေလးေတြကလည္း မတ္လ၁၄ရက္ေန့မွာ မိန္းကေလးေတြကို ေခ်ာကလက္ေတြပန္းေတြ လက္ေဆာင္ျပန္ေပးၾကပါတယ္။မတ္လ၁၄ရက္ေန့ကိုေတာ့ white day(အျဖဴေရာင္ေန့)လို့ေခၚပါတယ္။အကီ။ ။