ဂ်ပန္စာ အရည္အေသြးစစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ သူမ်ားအတြက္

21,850

ဒီေန့ေတာ့ ဂ်ပန္စာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကမည့္ သူေတြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမယ္လို့ ယံုၾကည္ရတဲ့ website links တစ္ခ်ိဳ႔တင္ေပးထားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ website မွာ ေမးခြန္းေဟာင္းေတြ ျပန္ေလ့လာလို့ရသလို စာအုပ္ေတြ တိုက္ရိုက္ download ဆြဲယူလို႔ျပီး တစ္ခ်ိဳ႔ မွာက်ေတာ့ emailကေန ထပ္ဆင့္ စာအုပ္ ေတာင္းရတာေတြ ရွိပါတယ္။ စာအုပ္၊ ဗီဒီယို တင္ထားတဲ့ websiteေတြ တတ္နိုင္သေလာက္ ပံုမွန္ ထပ္တင္ေပးထားမွာ မို့လို့ ဒီ page မွာ အသစ္ေသာ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိေနနိုင္ပါတယ္။

Japan Language Proficiency Test

- http://www.jlpt.jp/e/index.cgi

Free Japanese Study Materials

- http://www.mlcjapanese.co.jp/Download.htm

Japan Language Proficiency Test, Japan Studies

- http://jlpt-japanese-studies.blogspot.jp/2013/01/jlpt-n5-question-paper.html

JPLT-Past Papers

- http://jlpt-japanese-studies.blogspot.jp/2013/01/jlpt-n5-question-paper.html[caption id="attachment_2422" align="alignnone" width="1600"]credit:http://1.bp.blogspot.com/ credit:http://1.bp.blogspot.com/[/caption]

လြယ္ကူေလ့လာဂ်ပန္စာ

- http://www.nhk.or.jp/lesson/burmese/

Free Ebooks for Reviewing Purpose

- http://seaebook.blogspot.jp/2013/04/kanji-isnt-that-hard.html

Japan Language Proficiency Test/ Youtube Links

-www.youtube.com/watch?v=7JkNNnn5Hmo&list=PLs1v_1mf__-6gONyDRGbWc0BZ-_k0JDvY- www.youtube.com/watch?v=uAdC4B4CHxA- www.youtube.com/watch?v=GuH-Uf5OLXI- www.youtube.com/watch?v=JBfLgCjycEY

Recommended Articles