ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဝန္ထမ္းလစာ ေပးေသာ စနစ္

1,810

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဝန္ထမ္းေတြကို လကုန္ရက္မွာ လစာထုတ္ၾကတယ္။ ဂ်ပန္ မွာေတာ့ ၁၀ ရက္ကေန ၁၅ ရက္ ရက္ေပါင္းထားၿပီး ထုတ္ရပါတယ္။ဥပမာ လကုန္ရက္ မွာ time card စာရင္းခ်ဳပ္ၿပီး ေနာက္လ ၁၀ ရက္ (သို႔) ၁၅ ရက္ေန႔မွာ လစာထုတ္ပါတယ္။ လစဥ္ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ စာရင္းခ်ဳပ္ေသာ အလုပ္မ်ားက ၂၅ ရက္ေန႔ (သို႔) လကုန္ရက္မွာ လစာထုတ္ပါတယ္။ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လစာထုတ္ရက္ မမွန္ၾကတဲ့ အတြက္ လူထုရဲ႕ လက္ထဲကို ေငြလွည့္ေနေစပါတယ္။အဲဒီစနစ္က ႏိုင္ငံလူဦးေရ ရဲ႕ ၅၀% ဝန္ထမ္းျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ အေတာ္ ေကာင္းပါတယ္။ င္ငံ ရဲ႕ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈကို အားေကာင္းေစပါတယ္။12552916_1695669527381573_7474569710460567063_nျမန္မာျပည္က ဝန္ထမ္းျမဳိ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ မွာ ကၽြန္ေတာ္ Taxi ေမာင္းခဲ့ပါတယ္။ လကုန္ လစာထုတ္ၿပီး ေနာက္ ၂ ပတ္ေလာက္ထိ က အားလုံးေပ်ာ္ၾကပါးၾက သြားၾကလာၾက ပါပဲ။ (ကားသမားလည္း အူစို၊ ေစ်းသယ္ေတြလည္း ေရာင္းေကာင္းေပါ့) ။အဲ့ဒီ ေနာက္ပိုင္း ကေတာ့ ေစ်းႀကီးေတြလည္း ေျခာက္ခမ္းသြားေတာ့တာပါပဲ။ေနျပည္ေတာ္ ျမဳိ႕မေစ်းက ေစ်းသယ္ အမႀကီး တစ္ေယာက္ ေျပာခဲ့တာေလး အမွက္ရမိပါတယ္။ ' ျပတ္တုန္း လပ္တုန္း ၂၃ ေတာ့ မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူးေဟ့.....ဆိုင္မွာ သရဲ ေျခာက္မွာစိုးလို႔ ၾကာနီကန္ ေရကပ္ၿပီး ေဟာခိုင္းထားရတယ္' တဲ့.....။အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဗ်ာ။
  • မင္းယ်ာ