Akihabara UDX/စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရံု ရွိၿခင္းေၾကာင့္ တေနရာတည္းႏွင့္ၿပီးၿပည့္စံုႏိုင္ေသာအေဆာက္အအံု

4,459

ပထမထပ္မွ စတုတၳထပ္အထိ ေရြးခ်ယ္စရာစံုလင္လွေသာစားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ပထမထပ္တြင္ တ႐ုတ္စားေသာက္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ႏွင့္ အီတလီစားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆုိင္ရွိပါသည္။ ဒုတိယႏွင့္တတိယထပ္တို႔တြင္ ေကာ္ဖီႏွင့္ဘားဆိုင္တစ္ဆိုင္၊ အေမရိကန္၊ ကန္တံုးအစားအေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ဂ်ပန္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားရွိပါသည္။ ပဥၥမထပ္တြင္မူ ဆန္း၀ဒ္(ခ်္)ေကာ္ဖီဆိုင္တစ္ဆိုင္၊ ကုန္စံုဆိုင္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာဆိုင္တစ္ဆိုင္ရွိပါသည္။ အလြန္ပူျပင္းေသာ ေႏြရာသီတြင္ ေန၏ အပူခ်ိန္သည္ အလြန္ျပင္းထန္သည္ဟု ခံစားရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာင္းဦး(သို႔မဟုတ္)ေဆာင္းရာသီတြင္ အရမ္းေအးေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုင္၏ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ လသာေဆာင္မ်ားတြင္ ေလေကာင္းေလသန္႔ ေကာင္းစြာ ရရွိႏိုင္ေသာ ခံုတန္းရွည္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။akihabaraudx2akihabaraudx4akihabaraudx5အာကီဟာဘာရာရွိ မည္သည့္ေဒသခံမဆို ဤအေဆာက္အအံုကို လမ္းညႊန္ႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ဦးေခါင္းကို အနည္းငယ္ေမာ့ၾကည့္လိုက္ပါက မိုးထိလုမတတ္ၿမင့္မားေသာ (၁၅)ထပ္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုတည္ရွိပါသည္။ Akihabara UBX (ေခၚ) Urban Development X သည္ အာကီဟာဘာရာဘူတာ႐ံုမွ မိနစ္(သို႔မဟုတ္)စကၠန္႔အနည္းငယ္လမ္းေလွ်ာက္႐ံုျဖင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္ကာ ျမင့္မားခန္႔ထည္ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားစြာရွိ သည့္အနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ Akihabara UBX သည္ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရွိေနေသာ အေဆာက္အအံုျဖစ္၍ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား၊ ပန္းခ်ီျပခန္းတစ္ခန္း၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္း၊ ဧည့္သည္ေတြ႕ဆံုခန္းတစ္ခန္း၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုႏွင့္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားျဖင့္ တျခားေနရာမ်ားထက္ ထူးျခားစြာ တည္ရွိေနပါသည္။akihabaraudx6akihabaraudx7akihabaraudx8Tokyo’s Otaku Epicenter ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျမင့္မားလာေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ Akihabara UBX၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္လည္ပတ္ေသာေၾကာင့္ ဤေနရာေလးကို အရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္စြာျဖင့္ စတင္ထိုးေဖာက္ခဲ့ပါသည္။ ၀င္ေငြမ်ား ပိုမိုရရွိေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ Akihabara UBX သည္ Tokyo’s Otaku Epicenter ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျမင့္မားလာ ေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ေနရာအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါသည္။ အေဆာက္အအံုအတြင္းရွိ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ အျပည့္အ၀ေရးသားေပးထားပါသည္။ ထုိသို႔ေရးသားရာတြင္တဘက္ျခမ္းတြင္ဂ်ပန္လိုေရး၍တဘက္ျခမ္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ဘာသာစကားသံုးမ်ိဳး အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ကိုရီးယားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားပါသည္။

UDX X’mas Illumination

You can see beautiful illumination in front of Akihabara UDX during mid November to December.udx-xmas1red illuminationwhitestreetအာကီဟာဘာရာဘူတာ႐ံုသို႔ လာေရာက္ႏိုင္ေသာ လိုင္းေပါင္းမ်ားစြာရွိျခင္းေၾကာင့္ Akihabara UDX သည္ သြားလာရ လြယ္ကူေသာ ေနရာတြင္ရွိပါသည္။အာကီဟာဘာရာဘူတာ႐ံုသို႔ JR Chuo – Sobu Line, JR Keihin Tohoku Line, JR Yamanote Line, Toei Subway – Shinjuku Line ႏွင့္ Tsukuba Express တို႔ျဖင့္ လာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ Haneda ရွိ တိုက်ိဳအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ဇိမ္ခံခရီးသည္တင္ကားမ်ားကို စီး၍လည္း ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ကိုယ္ပိုင္ကားကိုသာ အသံုးျပဳ၍ လာေရာက္လည္ပတ္ခ်င္သည္ဆိုပါက ႀကီးမားက်ယ္၀န္းေသာ ကားရပ္စရာ ေနရာမ်ားမွာ သင္ႏွင့္ သင့္ကားအတြက္ အလြန္အဆင္ေျပလွပါသည္။သင္သည္ ညစာသံုးေဆာင္ျခင္း ၊Akiba – Ichi စတိုးဆိုင္တစ္ဆိုင္ဆိုင္၌ ယန္း ၃၀၀၀ အနည္းဆံုး၀ယ္ယူပါက တစ္နာရီစာ ကားရပ္နားရန္ ကူပြန္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။တနဂၤေႏြေန႔သည္ ပိတ္ရက္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္မႈရွိလွ်င္မွအပ Akihabara UDX သည္ ေန႔စဥ္ ဖြင့္လွစ္၍ အားလပ္ရပ္မ်ားတြင္ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီမွ ည ၁၁း၀၀ နာရီထိ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခန္းငွားဖြင့္လွစ္ထားသူမ်ားႏွင့္ ျခားနားခ်က္ရွိႏိုင္ပါသည္။akihabaraudx9လမ္းညႊန္Genkigai (လွ်ပ္စစ္ၿမိဳ႕ေတာ္) ထြက္ေပါက္မွတစ္ဆင့္ အာကီဟာဘာရာဘူတာ႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ မိုးထိေအာင္ျမင့္မားေသာ Akihabara UBX အေဆာက္အအံုကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး ဘူတာ႐ံုမွ မိနစ္အနည္းငယ္ လမ္းေလွ်ာက္႐ံုျဖင့္ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါသည္။akihabaraudx10အခ်က္အလက္ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္               ၁၁း၀၀ – ၂၃း၀၀ေနရာ                       ၄-၁၄-၁, Sotokanda, Chiyoda-ku, တိုက်ိဳ။တယ္လီဖုန္း              ၀၃-၀၀၀၀-၀၀၀၀URL                         http://www.udx-akibaichi.jp
Name *
Email *
Message *