SHIGA

Total 1, page 1 of 1

    SHIGA_019J
    จังหวัดชิกะ (滋賀県 Shiga-ken) เป็นจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคคันไซ มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองโอสึ มีขน...
    5 Aug 2016 1,653