OITA

Total 1, page 1 of 1

    OITA_021J
    จังหวัดโออิตะมีปริมาณน้ำพุร้อนธรรมชาติผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งมีแหล่งน้ำพุร้อน...
    8 Aug 2016 2,884