OITA

Total 2, page 1 of 1

  SPA-AMUSEMENT_568L
  เข้าใจมาตลอดว่าการเข้าสปา การไปออนเซน คือการผ่อนคลายความเหนื่อย ความเมื่อยล้า ส่วนการไปสวนสนุกก็คือไปหาความตื่นเต้นไป...
  26 Dec 2016 1,367

  OITA_021J
  จังหวัดโออิตะมีปริมาณน้ำพุร้อนธรรมชาติผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งมีแหล่งน้ำพุร้อน...
  8 Aug 2016 2,161