ဂ်ပန္ကေလးငယ္မ်ား၏ ရိုးသားမွုကို စမ္းသပ္ျခင္း

2,146

ဂ်ပန္တြင္ ပစၥည္းေပ်ာက္ေလ့ေပ်ာက္ထမရွိပါ။ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ပါကလည္း အျခားသူမ်ား၏ ခိုးယူႏိွုက္ယူျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ရဲစခန္းတြင္ တိုင္ၾကားမွု ျပဳလုပ္ပါက မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပန္ရၾကစျမဲျဖစ္သည္။ လူေနမွဳႏွင့္စိတ္ထားမြန္ျမတ္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းျဖစ္သည္။၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံရွိ အဖြဲ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Japanese Red Cross သည္ ဂ်ပန္ကေလးငယ္မ်ား၏ လူေနမွုစရိုက္ႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားကိုေလ့လာရန္ သုေတသနျပဳ စမ္းသပ္မွဳတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကေလးငယ္မ်ားကို တစ္ေယာက္ခ်င္း ကားမွတ္တိုင္တြင္ ေခၚေဆာင္သြားျပီး မိနစ္အနည္းငယ္ခန့္ ေစာင့္ဆိုင္းရန္မွာၾကားကာ ထိုမွတ္တိုင္တြင္ပင္ တစ္ေယာက္တည္း ထားရစ္ေစာင့္ဆိုင္းေစခဲ့ၾကသည္။ထိုအခိုက္တြင္ မွတ္တိုင္တြင္ ကားေစာင့္ေနေသာအျခားလူမ်ား (သရုပ္ေဆာင္သည့္ လူၾကီးမ်ား)ထဲမွ တစ္ေယာက္ေယာက္က သတိမထားမိပဲ ကေလးငယ္၏ေရွ့တြင္ ပိုက္ဆံအိတ္က်သကဲ့သို့ ဟန္ေဆာင္ၾကရာ အင္မတန္မွ ရိုးသားျဖဴစင္လွသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ တုန့္ျပန္မွာသည္လူတိုင္း ၏စိတ္ကိုဖမ္းစား ၾကည္ႏူးေစခဲ့သည္။

ပိုက္ဆံအိတ္အား ပိုင္ရွင္ထံ မေပးခင္ ဖုန္သုပ္ေပးျခင္း

http://imgur.com/VTI0KkO

ရွက္ေၾကာက္စိတ္အားေက်ာ္လြန္ကာ မွန္ကန္စြာျပုမူျခင္း

http://imgur.com/fl3dZpj

မွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္မွုဟာ စိတ္ကိုေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးေစပါတယ္

http://imgur.com/XHiGZvNwww.youtube.com/watch?v=QQ16XqAc2Ck&feature=youtu.beRef:http://aplus.com/a/kids-find-wallets-japan?

Recommended Articles